Turas na Scríbhneoireachta

Turas na Scríbhneoireachta

Múinteoirí ó earnáil an Ghaeloideachais a d'fhorbair Turas na Scríbhneoireachta le tacú le múinteoirí Eochairchéim 1 agus 2 an scríbhneoireacht a theagasc ar bhealach struchtúrtha. Tá 5 leabhrán san áis (Treoracha a Scríobh, Tuairisc a Scríobh, Míniú a Scríobh, Athinsint a Scríobh, Scríbhneoireacht Áititheach) agus tá físeán tacaíochta ann do mhúinteoirí chomh maith.

Areas of Learning

Language and Literacy