C2k NewsDesk Guidance

Treoir maidir le Seomra Nuachta C2k

Treoir ghasta atá san áis seo maidir le húsáid Seomra Nuachta.

Cuideoidh sé le múinteoirí lántairbhe a bhaint as Seomra Nuachta agus na daltaí a spreagadh le bheith ina bhfoghlaimeoirí gníomhacha.

Areas of Learning

Language and Literacy

Skills and Capabilities

Cross-Curricular Skills
Communication
Using ICT