elsewhere on ccea.org.uk

Taisce Tuisceana

Taisce Tuisceana

Is áis léamhthuisceana é Taisce Tuisceana atá ag teacht leis na teoiricí agus leis an chleachtas is fearr sa léamhthuiscint. Tugann sé deis ar leith do mhúinteoirí in earnáil na Gaelscolaíochta scileanna léamhthuisceana a fhorbairt agus cur le stór focal na ndaltaí ag an am chéanna. Tá Taisce Tuisceana (Sraith 1) dírithe ar dhaltaí EC 1. Tá 3 bhosca ar fad ann agus tá 25 cárta i ngach bosca. Tá Taisce Tuisceana (Sraith 2) dírithe ar dhaltaí EC2 agus tá bosca amháin ann ina bhfuil 30 cárta. Tá réimse d’ábhair spreagúla sa dá phacáiste, idir fhicsean agus neamhfhicsean, chomh maith le cineálacha éagsúla téacsanna amhail dánta, scéalta, finscéalta, r-phoist, dialanna agus tuairiscí.

Areas of Learning

Language and Literacy