Supporting Learning

Ag Tacú leis an Churaclam agus leis an Mheasúnú in 2021/22

Áiseanna do na hiar-bhunscoileanna/Post-Primary Irish-Medium Resources

Seo liosta áiseanna a d’fhéadfadh cuidiú le múinteoirí agus tuismitheoirí/cúramóirí daltaí iar-bhunscoile le linn 2021/22.


This list of resources in Irish may be helpful for schools and parents/carers of post-primary pupils during 2021/22.

Parents / Tuismitheoirí

Leabhráin téacsleabhar/textbook brochures

EC3 – Gaeilge/KS3 – Irish

EC3 – léitheoireacht/KS3 - reading

Áiseanna eile/Other resources

Suíomhanna eile - samplaí/Other sites