Local & Global Citizneship

Saoránacht Áitiúil agus Dhomhanda

Áis Saoránacht Áitiúil agus Dhomhanda d’Eochairchéim 3.

Tá an áis seo ann le tacú le múinteoirí agus le scoileanna moltaí an churaclaim maidir le Saoránacht Áitiúil agus Dhomhanda a shásamh ag Eochairchéim 3.

Is iad na príomhthéamaí:

  • Illchineálacht agus Cuimsitheacht, Cearta Daonna agus Freagracht Shóisialta (Aonaid 1, 2, agus 3);
  • Comhionannas agus Ceartas Sóisialta (Aonaid 4, 5, agus 6); agus
  • Daonlathas agus Rannpháirtíocht Ghníomhach (Aonaid 7, 8, agus 9).

Cé nár scríobhadh an áis go háirithe don Saoránacht Áitiúil agus Dhomhanda ag Eochairchéim 4, bheadh sé úsáideach, mar sin féin, mar intreoir ar na téamaí sin ag Eochairchéim 4.

Areas of Learning

Learning for Life and Work
Local and Global Citizenship