Pleananna Ceachta Bunscoile - Comhairle Uladh CLG

Pleananna Ceachta Bunscoile - Comhairle Uladh CLG

Seo áis de chuid Chomhairle Uladh CLG atá dírithe ar ghluaiseacht sa chorpoiliúint ag leibhéal na bunscolaíochta. Tá pleananna ceachta agus cluichí ann atá bunaithe ar théamaí éagsúla.

Areas of Learning

Physical Education