Mol Mata

Mol Mata

Fáilte chuig an suíomh Mol Mata. Is comhthionscadal é seo idir CCEA agus An Chomhairle Um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) i gcomhar le PDST. Tá sé de chuspóir ag an tionscadal tacú leis an dá churaclam ó thuaidh agus ó dheas maidir le teagasc na matamaitice.

Leis an chuspóir seo a bhaint amach, tá réimse uirlisí agus láimhseoga ar líne, cluichí agus gníomhaíochtaí ceannoscailte. Dearadh iad seo go speisialta le deis a thabhairt do mhúinteoirí agus do dhaltaí i nGaelscoileanna agus i scoileanna Gaeltachta a gcuid smaointeoireachta agus teanga mhatamaiticiúil a fhorbairt ar bhealach spraíúil.

Faoi láthair, tá an suíomh seo ina thrí chuid:

  1. Láimhseoga ar líne
  2. Roinnt gníomhaíochtaí ceannoscailte molta
  3. Foirm aiseolais

Naisc