Using ICT Desirable Features for Key Stages 1 and 2

Gnéithe Inmhianaithe d'Úsáid TFC

Is treoir iad na Gnéithe Inmhianaithe maidir leis na cineálacha seo TFC a leanas:

  • Smaointeoireacht Ríomhaireachtúil agus Códú (Dearadh Idirghníomhach)
  • Ealaín agus Dearadh Digiteach (Ag Obair le hÍomhánna)
  • Fuaim Dhigiteach: Ceol agus Fuaim (Ceol agus Fuaim)
  • Scéalaíocht Dhigiteach: Scannánaíocht agus Beochan (Scannánaíocht agus Beochan)
  • Scéalaíocht Dhigiteach: Láithreoireacht (Láithreoireacht)
  • Scéalaíocht Dhigiteach: Foilsitheoireacht (Foilsitheoireacht Deisce)
  • Bainistiú Sonraí

Rinneadh na Gnéithe Inmhianaithe a uasdátú in 2019. Tá a seanainmneacha idir lúibíní.

Léiríonn na Gnéithe Inmhianaithe na caighdeáin do chineálacha éagsúla TFC.Tá siad ag teacht leis na Leibhéil de Dhul Chun Cinn agus leagann siad comhthéacs síos maidir le hobair an ranga. Beidh siad ina gcuidiú ag múinteoirí agus iad ag bronnadh leibhéil ar obair daltaí ar an ábhar go dtig leo na ráitis a úsáid lena fháil amach cad é atá inmhianaithe sa ghníomhaíocht sin TFC ag gach leibhéal.

Bheadh ar mhúinteoirí níos mó ná ceann amháin acu a roghnú leis na Riachtanais d’Úsáid TFC a chlúdach.

Ní seicliostaí iad a gcaithfear gach gné díobh a chlúdach i ngníomhaíocht áirithe ach treoir le cineálacha éagsúla TFC a úsáid.

Skills and Capabilities

Cross-Curricular Skills
Using ICT