Every Sport for Everyone

Gach Spórt do Gach Duine

Cad é atá i gceist le ‘Gach Spórt do Gach Duine’?

Ciallaíonn ‘Gach Spórt do Gach Duine‘ gur féidir gach spórt a oiriúnú ar bhealach éigin le go dtig le gach imreoir a bheith páirteach ann, bíodh siad faoi mhíchumas nó ná bíodh. Míchumas intleachta agus míchumas coirp atá i gceist anseo. Tá sé tábhachtach go mbíonn gach duine páirteach sa spórt, agus is féidir é sin a bhaint amach i ngach spórt.

Cé dó a bhfuil na hacmhainní seo?

Tá na hacmhainní seo dírithe ar dhuine ar bith a chuidíonn le daltaí páirt a ghlacadh sa spórt; múinteoirí, cúntóirí ranga, cóitseálaithe agus tuismitheoirí san áireamh. Beidh siad an-úsáideach ag daoine a bhíonn ag obair le grúpa cumais mheasctha nó grúpa ina bhfuil cuid de na daltaí faoi mhíchumas. Tá go leor smaointe sna hacmhainní seo faoin dóigh lena chinntiú go bhfuil na spóirt chomh cuimsitheach agus is féidir.

Cad é mar a thig le gach imreoir a bheith páirteach i ngach spórt?

Is iomaí athrú is féidir a dhéanamh le spóirt a chur in oiriúint do gach imreoir. Tá ocht rannán spóirt ar an tsuíomh gréasáin seo. I ngach ceann acu sin, tá fo-rannán Eochairchéim 1 agus Eochairchéim 2 ann a dhíríonn ar fhorbairt scileanna don spórt áirithe sin. Tá fo-rannán Eochairchéim 3 ann fosta a dhíríonn ar an chluiche féin a imirt. Chomh maith leis sin, tá smaointe agus leideanna i ngach fo-rannán faoin teideal ‘Bíodh Gach Duine Páirteach’ le cuidiú leat a chinntiú go bhfuil gach spórt cuimsitheach.

Bíodh gach duine páirteach

Every Sport for Everyone

Cad iad na buntáistí a bhaineann le haclaíocht?

Má ghlacann daltaí páirt sa spórt agus san aclaíocht, ní hamháin go mbeidh stíl mhaireachtála níos sláintiúla acu, ach beidh deis acu idirghníomhú le daoine eile, agus a gcuid scileanna cumarsáide agus sóisialta a fheabhsú. Tá gach dalta i dteideal páirt a ghlacadh sa spórt agus san aclaíocht ar mhaithe leis na buntáistí atá ann don chorp, agus ar mhaithe leis an tionchar dearfach a bhíonn ag aclaíocht ar mheabhairshláinte agus ar fholláine.

Cad é mar a thig liom teacht ar na hacmhainní?

  1. Roghnaigh spórt
  2. Roghnaigh Eochairchéim
  3. Féach na cluichí/gníomhaíochtaí faoin rannán chuí

 Every Sport for Everyone: In Action

Areas of Learning

Physical Education