Thematic Units

Aonaid Théamacha ETIM

Is i gcomhar le fostóirí a forbraíodh na hAonaid Théamacha seo a dhíríonn ar Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht (TFC san áireamh) agus Matamaitic. Tá na haonaid ag teacht leis na riachtanais reachtúla do Réimsí Foghlama Churaclam Thuaisceart Éireann, An Domhan Thart Orainn agus Uimhearthacht, go háirithe.

Tá cúig Aonad Téamach san áis seo:

  • Droichid;
  • Uisce;
  • Gaoth;
  • Teicstílí; agus
  • Feirmeoireacht.

Areas of Learning

Mathematics and Numeracy
The World Around Us