Thematic Units

Aonaid Théamacha ETIM

Is i gcomhar le fostóirí a forbraíodh na hAonaid Théamacha seo a dhíríonn ar Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht (TFC san áireamh) agus Matamaitic. Tá na haonaid ag teacht leis na riachtanais reachtúla do Réimsí Foghlama Churaclam Thuaisceart Éireann, An Domhan Thart Orainn agus Uimhearthacht, go háirithe.

  Areas of Learning

  Mathematics and Numeracy
  The World Around Us

  Skills and Capabilities

  Thinking Skills and Personal Capabilities
  Managing Information
  Working with Others
  Being Creative
  Thinking, Problem Solving and Decision Making
  Problem Solving
  Self-Management
  Self-Management (Improving own learning and performance)