Eochairchéim 3

Aois 11-14

Ag Eochairchéim 3 (Blianta 8, 9 agus 10 den iar-bhunscoil), tógann an curaclam ar eispéiris foghlama na bunscoile. Freastalaíonn daltaí ar ranganna in ábhair éagsúla, agus is gnách le múinteoirí ábhair faoi leith a theagasc sna Blianta éagsúla.

Subsection

An Curaclam

Tá sé mar aidhm ag Curaclam Thuaisceart Éireann daoine óga a chumasú le barr a gcumais a bhaint amach agus le cinntí eolacha freagracha a dhéanamh ar feadh a saoil. Ba chóir go gcuideodh na deiseanna foghlama le daoine óga forbairt mar dhaoine aonair, mar rannpháirtithe sa tsochaí agus mar rannpháirtithe sa chóras eacnamaíochta agus sa timpeallacht.

Tá an curaclam reachtúil ag Eochairchéim 3 leagtha amach de réir na Réimsí Foghlama agus Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin thíos.

An Chonair Forbartha

COVID